Мисията на фондация “Полдер” е подобряване качеството на живот на хората с увреждания в България. Фондация “Полдер” е основана от холандската организация “Де Пасарел” и работи за популяризиране и подпомагане прилагането на систематичен и иновативен подход в сферата на социалните услуги, основан на европейските ценности и холандската социална практика.

       Фондацията осъществява активен трансфер на ноу-хау между професионалисти от България и Холандия с цел повишаване качеството на социалните услуги, посредством адаптиране на холандските модели и практики за българските условия.