Дейности

Дейността на организацията е насочена към:

  • предоставяне на консултации на НПО, социални услуги, бизнес организации, общини и държавни институции;
  • провеждане на практически ориентирани структурирани обучения за работещите в сферата на социалните услуги;
  • промотиране на конкретни модели и инструменти за подобряване на качеството и професионализма в социалната работа;
  • разработване на анализи в сферата на социалните политики.