Защо „Полдер“?

polder [´pouldə]
n хол. полдер; отвоювана от морето суша.

Стара холандска мъдрост гласи: “Когато човек е сам, върви бързо, но когато сте заедно, стигате по-далеч”. За холандците заедността и обединението са равносилни на оцеляване и са единственият възможен път. Всяка педя от “ниската” земя е отвоювана с общи усилия от водата, въпреки различията на другия.

Накрая взаимността и сътрудничеството са възнаградени – отделените с диги от морето земи се оказват изключително плодородни.

Холандският Полдер модел е световно известен в политиката като система за постигане на консенсус, въпреки различията. Ние, от фондация “Полдер” вярваме, че това е възможно и в България.