Учредители

Фондация „Де Пасарел“ е доставчик на социални услуги в областта на гр. Апелдорн, Кралство Нидерландия. Фондацията предоставя услуги на над 1000 лица с интелектуални увреждания в защитени жилища, дневни центрове и трудови центрове в гр. Апелдорн и околните населени места и разполага с над 500 души персонал. „Де Пасарел“ е вторият доставчик на социални услуги в Холандия, който е сертифициран по международния стандарт ISO 9001:2000 от 2005 г.

Фондация „Де Пасарел“ е активна в България от 2004 г. и реализира разнообразни проекти, целящи повишаване качеството на живот на хората с увреждания.